Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI
Creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din ciclul liceal din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului (Sud- Vest și Nord-Est) prin sprijinirea sistematică a dezvoltării și evaluării procesului de formare a competențelor cheie pentru un acces ridicat la nivele superioare de educație și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 30/05/2014. © 2014 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt.