Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

EduBac - Educatie europeana pentru un bacalaureat de succes


Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013.

Axa prioritară 1 – ”Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.1. ”Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate”.

Durata proiectului : 18 luni

VALOAREA TOTALA PROIECTULUI: 6 507 118 LEI

ASISTENTA FINANCIARA NERAMBURSABILA: 4 880 228 LEI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI: Creșterea gradului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, în rândul elevilor din ciclul liceal din cele două regiuni de dezvoltare partenere în cadrul proiectului (Sud- Vest și Nord-Est) prin sprijinirea sistematică a dezvoltării și evaluării procesului de formare a competențelor cheie pentru un acces ridicat la nivele superioare de educație și o mai bună adaptabilitate la cerințele unei piețe a muncii flexibilă și incluzivă.

 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 30.05.2014. © 2014 Inspectoratul Scolar Judetean Olt