Semnatura compusa

Acest proiect este cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI

 

:ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI
A0 Managementul proiectului
A0.1 Managementul, monitorizarea, coordonarea și evaluarea  proiectului;
A0.2 Managementul financiar-contabil al proiectului;
A0.3 Realizarea activităților de achiziții;
A0.4 Realizarea activităților de audit.

A1 Informare și publicitate
A1.1 Realizarea și actualizarea site-ului Web al proiectului și elaborarea periodică de informări de progres în cadrul proiectului;
A1.2 Organizarea și derularea conferințelor de lansare și încheiere a proiectului;
A1.3 Alte evenimente mass-media.

A2 Identificarea/definierea factorilor care influențează formarea efectivă și evaluarea specifică a  competențelor cheie necesare pentru susținerea examenelor de bacalaureat. 
A2.1 1Workshop multiregional de analiză a stadiului demersurilor sistematice de formare a competentelor cheie  pentru nivelul liceal de educație;
A2.2 Consultarea cadrelor didactice, elevilor, părinților, actori relevanți în legătură cu specificul realizării unui program educațional de sprijin la nivel multiregional pentru elevii din ciclul liceal;
A2.3 Realizarea unui raport de diagnoză și de evaluare inițială privind factorii care influentează formarea efectivă și evaluarea specifică a  competențelor cheie necesare pentru susținerea examenelor de bacalaureat.

A3 Elaborarea psihopedagogică a programului la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară și psihologică și psihologică”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a 
A3.1 Organizarea grupurilor de experți pe componente ale programului;
A3.2 Construcție materiale suport (proceduri, fișe de lucru, fișe și instrumente de evaluare, fișe de consiliere psihopedagogică, orar, fișe de evaluare, teste de cunoștințe, preteste și posteste de evaluare, etc);
A3.3 Realizarea resurselor de învățare aferente programului de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară și psihologică”.
A3.4 Elaborarea curriculelor și a suporturilor de curs adresate experților de educație și învățare care vor face pregătirea suplimentară cu elevii și consilierilor scolari;
A3.5 Acreditarea programelor de formare;
A3.6 Determinarea finală a componentelor programului.

A4 Pregătirea derularii programului la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară și psihologică”, în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a. 
A4.1 Selectare unităților școlare care vor fi implicate în programul suport de pregătire suplimentară și psihologică din fiecare dintre cele 2 regiuni pentru faza de pilotare și pentru faza de derulare;
A4.2 Analiza profilului școlar al elevilor; grupare pe categorii de formabili (rezultate foarte bune/medii/de nivel scazut);
A4.3 Amenajare și dotare săli de curs;
A4.4 Selecția experților de educație și învățare și a consilierilor școlari care vor fi implicați în programul de pregătire suplimentară pentru bacalaureat;
A4.5 Organizarea și derularea sesiunilor de formare și acreditare a formabililor care vor lucra cu elevii din grupul țintă.

A5 Furnizarea serviciului educațional de pregătire suplimentară și psihopedagogică - faza pilot la nivel multiregional.
A5.1 Pilotarea serviciului educațional la nivelul celor 2 regiuni;
A5.2 Monitorizarea și evaluarea pilotării serviciului educațional;
A5.3 Realizarea unui raport de pilotare cu propuneri de îmbunătățire a serviciului educațional.

A6: Derularea programului multiregional de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară și psihologică” în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a cu elevii din anul al 2-lea de derulare a proiectului.

A7 Evaluarea performanțelor în implementarea programului la nivel multiregional, de educație tip „Serviciu educațional suport de pregătire suplimentară și psihologică” în vederea susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a.
7.1 Stabilirea  procedurilor și instrumentelor de colectare a datelor;
7.2 Elaborarea instrumentelor de cercetare, prelucrarea și interpretarea datelor atât pentru faza de pilot cât și pentru faza de derulare.
7.3 Redactarea raportului de cercetare și formularea de concluzii și propuneri.

A8 Diseminarea rezultatelor implementării programului pilot la nivel multiregional, de educație tip „școală după școală” în vederea pregătirii susținerii cu succes a examenelor de bacalaureat de la final de clasa a XII-a.

A8.1 Transfer de expertiză și de modele de bune practici la nivel multiregional – workshop-uri;
 

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.
Actualizat la data: 30/05/2014. © 2014 Inspectoratul Scolar al Judetului Olt.